Hakkımızda

Mozaik Yayınları

Trendin Rengi Turuncu Adı Mozaik!

Eğitim modelinin güncellendiği; biyolojik, dijital ve fiziksel çağa doğru ilerlediğimiz bu süreçte sınavların amaç değil araç olarak yapılandırılması söz konusu. Bu kapsamda “Liselere Giriş” ve diğer sınavlarda sizlerden sadece soru çözmeniz değil; günlük hayatla ilişkilendirme, problem çözme, sorgulama, analiz etme gibi üst düzey bilişsel becerileri kullanmanız istenmektedir.


Mozaik Yayınları olarak deneyimli ve fenomen kadromuzla eserlerimizi hazırlarken üst düzey bilişsel becerilerinizi geliştiren yaşam temelli soruları merkezine alan bir yaklaşımı benimsedik. Bu doğrultuda eserlerimizi tamamen kazanımlara uygun, basitten karmaşığa ve günlük hayat ile ilişkilendirerek hazırladık.

Eserlerimiz Milli Eğitim Bakanlığı programında yer alan kazanımların tamamını karşılayan, farklı çeşitlilikle ve yeteri kadar soru içermekte olup her bir kazanımı temel düzeyden üst düzeye doğru hiyerarşik biçimde kavratarak günlük hayat ile ilişkilendirip konuyu tamamen özümsemenizi sağlamaktadır.

Ayrıca özümsediğiniz kavram ve kazanımların iç içe geçtiği, birlikte analiz edildiği birden fazla kazanımın üst düzeyde daha bütüncül bir anlayışla harmanlandığı, LGS ve MEB örnek sorularıyla birebir uyumlu hâle getirildiği sorular sınavlara hazırlıkta ufkunuzu açacaktır.

Eserlerimizin öğretmenlerimizin değerli emeklerine bir destek, öğrencilerimizin değerli çalışmalarına bir kaynak olması umuduyla.

Mozaik Yayınları Koordinatörü

Abdülhamit Emekli